Vår prismodell

Andra märken

Norwester

billiga fritidskläder

Prisvärda fritidskläder

Vi på Norwester vill förändra hur fritidskläder utvecklas, produceras och distribueras. Vi vill också introducera en ny hållbarhetsstrategi i hela produktionskedjan – från design och material till mångsidighet. Alla våra produkter är designade för att vara hållbara och vi har stort fokus på material samt leverantörsval. Distributionen sker i en obruten kedja, direkt från oss till dig – utan dyra mellanhänder. Vi kapar kostnader och därför kan vi producera fantastiska produkter och sälja dem till ett bra pris. Vi använder bara de bästa materialen som finns att tillgå och arbetar med de bästa fabrikerna vi kan hitta.