Hållbarhet

Vad lämnar vi för avtryck efter oss?

All produktion lämnar avtryck på vår miljö, men vi vill i möjligaste mån att göra ett så litet avtryck vi bara kan. Detta genom att tillverka miljövänliga kläder.
Vi försöker att i största möjliga utsträckning använda oss av naturliga material i våra kläder och fabrikerna som sköter vår tillverkning väljer vi med omsorg och säkerställer att de har så liten klimatpåverkan som möjligt.

miljövänliga kläder

Vi startade vårt företag för att vi gillar naturen, och dess skogar, berg och vattendrag. Vi såg ett behov av funktionella kläder i den miljön. Därför är det av största vikt att vi själva drar vårt strå till stacken för att behålla vår vackra natur.

Vad vi gör för att förtjäna att få kalla våra produkter för miljövänliga kläder:

  • Alla våra plagg tillverkas i Europa, vilket leder till mindre utsläpp än om vi valt att tillverka på andra sidan jorden. Det är lite dyrare, men miljön gynnas och vi har betydligt lättare att kontrollera tillverkningsprocessen.
  • Vi följer alla direktiv i EU gällande hållbarhet, miljö och etik. För att säkerställa kvalitet använder vi oss av fabriker där flera stora etablerade outdoormärken tillverkar sina kläder.
  • Vi väljer naturliga material som t.ex. ull och bomull i största möjliga utsträckning.
  • Vi säkerställer att våra fabrikörer har god arbetsmiljö dvs förbud mot barnarbete och långa arbetsdagar.
  • Vi säkerställer en bra tillverkning såsom att inga farliga kemikalier används och att luft och avloppsvatten renas.